Mỹ thuật

Hoạt động mỹ thuật giúp các bé tự khám phá ra thế giới thẩm mỹ của riêng mình, tạo nền tảng về hội họa, tăng cường sự hiểu biết cho bé. Mỹ thuật khơi nguồn sự thông minh sáng tạo và tư duy để bé tạo nên những tác phẩm độc đáo cho riêng mình

Leave a Reply

0964316948