Phát huy năng lực của trẻ

 

Năng lực của trẻ không phụ thuộc vào chủng người, không phải bẩm sinh mà được quyết định bởi môi trường và cách giáo dục. Tại Tiny Tots, chúng tôi sẽ tạo ra môi trường để trẻ có thể phát huy hết khả năng của mình – đây cũng chính là sứ mệnh của chúng tôi.

Leave a Reply

0964316948